2021-01-15 12:00:09

OBAVIJEST O POČETKU DRUGOG POLUGODIŠTA

U privitku se nalazi detaljna obavijest vezana uz početak nastave u drugom polugodištu

Nastava u drugom polugodištu počinje 18. siječnja 2021. (ponedjeljak).

Za učenike od 1. do  4. razreda nastava će se odvijati u školi (model A) prema njihovom rasporedu.

Učenici će u školu dolaziti redovnom autobusnom linijom koja kreće u 7,00 sati iz Bjelovara. Učenici iz Daskatice dolaze u školu redovnom linijom koja polazi iz Čazme u 7,00 sati. Svi učenici odlaziti kući posebnom linijom u 11,30 sati (autobus će prvo ići u Daskaticu, a potom sve do G. Narta).

Đački autobus koji dovozi učenike u PŠ Laminac, polazi u 6,45 iz Starina.

Učenici od 5. do 8. razreda sudjeluju u nastavi na daljinu (model C).

Nastava će se održavati u realnom vremenu prema postojećem rasporedu, na dva načina: putem video poziva ili postavljanjem nastavnih materijala i zadataka za rješvanje. Za vrijeme nastave na daljinu učenici su DUŽNI: biti dostupni po redovnom rasporedu, u realnom vremenu, bez obzira na način održavanja nastave (video poziv ili zadatci). Učitelji određuju hoće li sat održati uživo putem ZOOM-a ili Teamsa ili obradom gradiva i zadavanjem zadataka, o čemu će pravovremeno obavijestiti učenike u kanalu predmeta. Svi postavljeni zadatci imat će rok do kada se moraju riješiti i predati. Nakon isteka roka, ukoliko učenik ne preda zadaću, smatrat će se da tu zadaću nije izradio, što će se evidentirati u bilješkama predmeta u e-dnevniku. Sve aktivnosti tijekom nastave na daljinu se evidentiraju i mogu se vrednovati. Ukoliko učenici imaju upita i nejasnoća u vezi zadanih zadataka ili nastavnih sadržaja, mogu tražiti pojašnjenje u kanalu predmeta. Učitelji će biti dostupni učenicima tijekom trajanja nastavnog sata. Svaku objavu učenici trebaju pročitati i označiti da su ju vidjeli. Postavljene zadatke otvaraju i rješavaju u vrijeme kada imaju nastavni sat po rasporedu. Ako to ne naprave, smatrat će se da nisu prisutni satu. Učitelj je dužan prilikom upisivanja nastavnog sata evidentirati i izostanak pojedinog učenika u e-dnevnik. Ukoliko učenik zbog bilo kojeg objektivnog razloga (bolest, nestanak električne energije...) ne može pratiti nastavu, roditelj je obvezan o razlogu odmah obavijestiti razrednika/cu, a razrednik/ca Razredno vijeće.

 

Za učenike RN u ponedjeljak (18.1.2021.) prvi nastavni sat će se održati edukacija o postupanju u slučaju potresa i vježba evakuacije.

Za učenike PN edukacija će se održati prvi tjedan nastave na daljinu, a vježba evakuacije po dolasku u školu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja možete se obratiti razrednicama/razrednicima svojih učenika.


Osnovna škola Štefanje