2020-07-15 07:39:00

POPIS DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

 U školskoj godini 2020./2021. učenici će u nastavi koristiti i druge obrazovne materijale (radne bilježnice) koje se nalaze na popisu u privitku.

Nabavku tih materijala financirat će Općina Štefanje.

Učenici će ih preuzeti zajedno s udžbenicima na početku nove nastavne godine.


Osnovna škola Štefanje